Herman Thijs B.V. en het milieu

Bij Herman Thijs BV delen we de overtuiging dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ( MVO) verankerd dient te zijn in de genen van de organisatie. Het is een thema dat omarmd moet worden door zowel onze medewerkers, onze klanten als onze leveranciers. Verantwoord ondernemen kan voor alle partijen nieuwe mogelijkheden creëren door innovatie en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het beperken van de gevolgen hiervan voor onze planeet.

Dit betekent dat datgene wat we doen zoveel mogelijk in lijn moet liggen met onze waarden en normen en dat we verantwoord handelen als het gaat om business (Profit), mensen (People) en milieu (Planet).

Plaatmateriaal met FSC® – of PEFC-keurmerk

Het is belangrijk dat kopers van hout kunnen controleren of het hout legaal geoogst is en duurzaam is beheerd. Hiervoor zijn keurmerken in het leven geroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

FSC®

Het FSC® keurmerk is ontstaan uit de behoefte om het duurzaam  oogsten  van  hout  te  bevorderen.  Het  FSC®– logo  geeft  de  garantie  dat  het  hout  afkomstig  is  uit duurzaam beheerd bos. Het keurmerk werkt vanuit een algemene  standaard  van  tien  Principes,  uitgewerkt  in Criteria, Indicatoren en Normen. Deze algemene standaard wordt per land of regio door een lokale werkgroep vertaald naar een lokale standaard. Zowel in de algemene vergadering als bij de lokale werkgroepen is het belangrijk dat de verhouding tussen groeperingen die  de  economische,  ecologische  en  sociale  aspecten vertegenwoordigen  in  evenwicht  is.  Hierdoor  kunnen alle partijen evenveel zeggenschap hebben.

PEFC

Een ander belangrijk keurmerk is PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, voorheen Het  Pan  European  Forest  Certificate. Het  PEFC-certificaat is een vrijwillige initiatief uit de particuliere sector. Het biedt de verzekering aan de klanten van boseigenaren dat de producten die zij  kopen, gecertificeerd zijn door onafhankelijke partijen, op basis van de PEFC-criteria. Deze criteria richten zich op het duurzame beheer van bos. Het doel van het PEFC-boscertificaat is de promotie van een internationaal geloofwaardig frame voor boscertificeringskeurmerken en -initiatieven in Europa en daarbuiten en de wederzijdse erkenning van de keurmerken. Het PEFC Technical Document en de statuten definiëren de basiseisen voor deze boscertificeringskeurmerken.

Wilt u uw project uitvoeren in  FSC® en/of PEFC gecertificeerd hout, vraag ons naar de mogelijkheden.

Breeam

Het toepassen van PEFC of FSC® materialen kunnen bijdragen aan het behalen van het Breeam certificaat

Koppelingen:

 

Zonnestroom

Herman Thijs B.V. heeft een zonne-energie installatie van 120 kWp. Daarmee produceren wij onze gehele behoefte aan groene stroom en leveren daarnaast nog aan het net terug.

Klik op deze link om te zien wat de opbrengst is.

In onderstaand filmpje een korte uitleg van de belangrijkste zaken bij het inkopen van duurzaam hout.