Spoedeisende hulp

 

De nieuwe Spoedeisende Hulp  is bijna vijf keer zo groot als de huidige SEH in Nieuwegein. Deze vergroting is noodzakelijk vanwege de integratie van de huisartsenpost (vanaf januari 2015, zie ook hieronder) en de uitbreiding van het aantal behandelkamers om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen in het verlenen van acute zorg.

De behandelkamers zijn gegroepeerd rondom een centrale personeelspost. Hierdoor is er aldoor gemakkelijk (oog)contact mogelijk tussen patiënt en zorgverlener. Heeft de patiënt juist behoefte aan privacy, dan kunnen de gordijnen van de behandelkamers gesloten worden.

Op de SEH zijn gastvrouwen en -heren aanwezig, die ondersteunen bij het begeleiden van de patiënten tijdens hun bezoek aan de SEH.