Het nieuwe onderwijsgebouw is gekoppeld met het bestaande gebouw om faciliteiten te delen en ook om een rol te spelen in de verduurzaming van het bestaande gebouw. De hoofdingang van het bestaande gebouw blijft gehandhaafd, dus de routing op de campus blijft hiermee ongewijzigd.

Opgave voor de nieuwbouw is een optimale zichtbaarheid en uitstraling naar de Ringbaan en hoge mate van flexibiliteit op gebouwniveau en qua indeling. Om de indeling flexibel te houden, wordt er gewerkt met een kolomstructuur en vrije indeelbaarheid qua binnenwanden en installaties. In de nieuwbouw worden de praktijklokalen prominent geopend naar de Ringbaan, zodat het onderwijs hier maximaal tot uitdrukking wordt gebracht.

Het nieuwe gebouw krijgt een eigen identiteit, waardoor er een interessante overgang ontstaat van oud naar nieuw. Dit gebouw wordt als een nieuwe tijdslaag op de campus zichtbaar.