Het Radboudumc heeft een deeltjesversneller ondergebracht onder eigen beheer. Om deze cyclotron te huisvesten, is een nieuwe kelderbunker gebouwd, aangevuld met diverse laboratoria. Daarnaast is een aantal verdiepingen van het Radboudumc verbouwd tot een bij de cyclotron behorende onderzoeks- en kantoorruimte. De complexiteit van deze opdracht zit hem onder andere in de inpassing van de specialistische medische apparatuur in het gebouw (zoals onder meer de cyclotron en de hotel), het waarborgen van de nucleaire veiligheid (middels onder andere dikke betonwanden met lood) en het beperken van hinder in het doorfunctionerende gebouw. Herman Thijs B.V.mocht hiervoor het speciaalmeubileir van productieruimtes en kantoren maken.