Revalidatie Centrum Leijpark

Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) is het revalidatiecentrum voor de regio Midden-Brabant.R evalidatiecentrum Leijpark biedt hoogwaardige behandeling en zorg, zowel klinisch als poliklinisch, aan volwassenen en kinderen, gericht op zowel het (opnieuw) leren van vaardigheden als op het verbeteren van motorische, sociale en cognitieve functies, met als doel een spoedige reïntegratie van de revalidant in zijn sociaal-maatschappelijke omgeving.

Klik hier en kijk loop even binnen met goog maps om ons interieur te bekijken